MENTÉS MASKÉNT (HU)

Do, 25. Jul 2013 - Fr, 26. Jul 2013


Ticket Infos


MENTÉS MASKÉNT (HU)

MENTÉS MASKÉNT (HU)

Tünde Fábri-Ivánovics / Géza Fábri / Dániel Lipták

Fr 26. Juli – 17.00 / Freistadt, Hauptplatz
pá 26. července – 17.00 / Freistadt, Hauptplatz (Hlavní náměstí)

Spielen rasante ur-ungarische Tanzmusik aus Moldvar (heutiges Rumänien) und sind agile Vertreter_innen der Ungarischen Tanzhausbewegung. Der begnadete Tanzmeister Attila vermittelt einfache Kreistänze auch für Einsteiger_innen.

Hrají razantní prapůvodní maďarskou hudbu k tanci z Moldovy (dnešního Rumunska) a jsou horlivými zástupci maďarkého hnutí tanečních domů. Talentovaný taneční mistr Attila naučí i začátečníky jednoduché kolové tance.

MENTÉS MASKÉNT (HU) & WIADA WÖ! (AT) & ÚSVIT (CZ)

Do 25. Juli – 18.00 / České Budějovice – Kafé Klub Slavie
čt 25. července -18.00 / České Budějovice – Kafé Klub Slavie

WIADA WÖ! (AT)
„wiadawö!“ bedeutet unter anderem „es ist wie es ist“. Der Name ist Programm: wiadawö spielt wasdawö mit wemdawö. Mühlviertler Wirtshausmusik, Tanzmusik aus Oberösterreich, Frankreich und Brasilien.

„wiadawö!“ znamená kromě jiného „je to tak, jak to je“. Jméno je současně programem: wiadawö hraje kdeco s kdekým. Taneční hospodskou hudbu z oblasti Mühlviertelu v Horním Rakousku, z Francie a z Brazílie.

ÚSVIT (CZ)
Die Südböhmische Lieder- und Tanzgruppe Úsvit gehört seit mehr als 50 Jahren zur Spitze der Folkloregruppen in Südböhmen. Fester Bestandteil der Gruppe ist auch eine Dudelsackkapelle, die in klassischer Instrumentalbesetzung spielt.

Jihočeský soubor písní a tanců patří už více než 50 let mezi špičkové folklorní skupiny v jižních Čechách. Nedílnou součástí souboru je i dudácká kapela, která hraje v klasickém instrumentálním obsazení.

WANDERNDE TANZBÖDEN

Das Freistädter Sunnseitn-Festival präsentiert im heurigen Sommer mit den „WANDERNDEN TANZBÖDEN“ an verschiedenen Orten zwischen Linz und Budweis internationale Tanzmusik für Jung und Alt. Die polnisch-ukrainische Gypsy Fusion Band ČAČI VORBA mit ihrem begeisternden Mix von Roma-, Karpaten- und Balkanmusik spielt auf, ebenso GIANNI PERILLI & L‘ALTRETNICA aus dem südlichen Zentralitalien, die die Musik ihrer Heimat mit Einflüssen verschiedener Stile und Musiktraditionen kombinieren, oder MENTÉS MASKÉNT aus Ungarn, mit Tanzmeister Attila jahrelange Sunnseitn-Gäste. Regionale Größen wie WIADAWÖ!, das DUO HAERTEL WASCHER und die südböhmischen ÚSVIT sind ebenfalls mit dabei. DJs sorgen fallweise dafür, dass nach der Live-Musik die Party, in guter Sunnseitn-Tradition, bis spät in die Nacht weitergeht.

Alle Veranstaltungen (außer in Krumau) Open Air, bei Schlechtwetter unter Dach! Genaue Informationen zu Tickets und Preisen finden sie auf den jeweiligen Webseiten der Veranstaltungsorte.

PUTUJÍCÍ TANEČNÍ PAR KET

Freistadtský Sunnseitn-Festival („slunné stránky života“) uvádí letos v létě se svým „PUTUJÍCÍM TANEČNÍM PARKETEM“ na různých místech mezi Lincem a Českými Budějovicemi mezinárodní taneční hudbu pro mladší i starší publikum. S okouzlující směsicí romské, karpatské a balkánské hudby tu vystupuje polsko-ukrajinská Gypsy fusion kapela ČAČI VORBA, zahraje rovněž skupina GIANNI PERILLI & L‘ALTRETNICA z jižní části střední Itálie, která kombinuje hudbu své vlasti s vlivy různých stylů a hudebních tradic, nebo MENTÉS MASKÉNT z Maďarska s tanečním mistrem Attilou, již po léta hosté festivalu Sunnseit. „Velikáni“ našeho regionu, jako jsou WIADAWÖ!, DUO HAERTEL WASCHER a jihočeská skupina ÚSVIT se festivalu účastní také. Dýdžejové se v některých případech postarají i o to, aby po živé hudbě pokračovala zábava v duchu osvědčené tradice Sunnseitn až pozdě do noci.

Veškerá představení (kromě Krumlova) se ko nají venku, v případě špatného počasí v krytých prosto rách! Informace ohledně vstupenek a cen najdete na příslušných webových stránkách týkajících se druhu akce.